top of page

Dr.Oriol Crusellas

CIRUGIÀ GENERAL

Dr. Oriol Crusellas
Expert en cirurgia oncològica avançada
Expert en paret abdominal complexa

Format com a especialista en cirurgia general a l'Hospital Clínic de Barcelona, posteriorment ha desenvolupat la seva tasca professional a l'Hospital de Sant Joan Despí des de l’any 2010 on s’ha especialitzat en cirurgia oncològica avançada (carcinomatosi peritoneal i tumors retroperitoneals) i el tractament de la patologia de paret abdominal complexa.

 

Així mateix, disposa d'una àmplia formació en cirurgia laparoscòpica, tan en patologia neoplàsica com benigna.

, experto en cirugía oncológica y pared abdominal compleja
Assistència Sanitària Col·legial

Assegurança mèdica

Membre del quadre mèdic d'Assistència Sanitària desvde l'any 2015

Visites privades i d'ASC a Clínica GMA (BCN) i Policlínica Treton (Terrassa)

Contact
bottom of page